นิสิตปัจจุบัน

ปีYearชื่อ-สกุลNameวิทยานิพนธ์Thesis titleที่ปรึกษาThesis advisor
สุวิภา กุศลจุงSUVIPA KUSOLCHOONGFlow OF CANALS CARRYING GARBAGES AND WATER HYACINTHการไหลของคลองที่มีขยะและผักตบชวารองศาสตราจารย์ ดร.เสรี จันทรโยธาAssoc.Prof.Dr.Seree Chanyotha
พวิน พยู อายPWINT PHYU AYESURFACE WATER AND GROUNDWATER INTERACTION MECHANISM-PLAICHUMPHOL IRRIGATION PROJECT AS A STUDY AREA-กลไกปฏิสัมพันธ์น้ำผิวดินกับน้ำใต้ดิน : พื้นที่ศึกษาในโครงการชลประทานพลายชุมพลรองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์Assoc.Prof.Dr.Sucharit Koontanakulvong
อัครพนธ์ อ่ำโตAkaraphon amtoEFFECTS OF LOCAL LAND USE ON RUNOFF AND GROUNDWATER RECHARGE PROJECTION IN NAN BASINผลของการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าและการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลในลุ่มน้ำน่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อักษรา พฤทธิวิทยาAsst.Prof.Dr.Aksara Putthividhya
ชลธิชา อาสน์สิริChonticha AsasiriSPRTIOEMPORAL STREAMFLOW SIMULATION IN YOM RIVER BASIN AND NAN RIVER BASINการจำลองอัตราการไหลด้วยแบบจำลองทางสถิติเชิงพื้นที่และเวลาในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและกลุ่มน้ำน่านอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมีDr.Piyatida Ruangrassamee
ณฐมน พนมยงศ์ไพศาลNatmon PhanomyongphaisanSHORELINE CHANGES AND THE EFFECTIVENESS OF JETTIES PROJECT AT THE PRANBURI RIVER MOUTH PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCEการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและประสิทธิผลของโครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจารย์ ดร.บุศวรรณ บิดรDr.Butsawan Bidorn
ลอง ทานห์ ตรันTRAN THANH LONGSURFACE WATER – GROUNDWATER INTERACTION PROCESSES FOR GROUNDWATER PUMPING MANAGEMENT IN SAIGON RIVER BASINกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน สำหรับการจัดการสูบน้ำใต้ดินในลุ่มน้ำไซ่ง่อนรองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์Assoc.Prof.Dr.Sucharit Koontanakulvong
เมธาฤทธิ์ แนมสัยMATHARIT NAMSAIอาจารย์ ดร.บุศวรรณ บิดรDr.Butsawan Bidorn
ณรงค์ทัศน์ ธัญญเวทย์NARONGTHAT THANYAWETIMPACT ASSESSMENT OF LAND USE CHANGE AND RAINFALLL VARIABILITY ON PEAK FLOWS IN UPPER NAN RIVER BASINการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความแปรปรวนของปริมาณฝนต่อน้ำหลากสูงสุดในลุ่มน้ำน่านตอนบนอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมีDr.Piyatida Ruangrassamee
ธีรภัทร ล้อมลายTEERAPAT LOMLAIรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี จันทรโยธาAssoc.Prof.Dr.Seree Chanyotha
เธียรา ธาTHA THEARAPROJECTED CHANGES OF RUNOFF IN UPPER PREK THNOT BASIN USING HIGH-RESOLUTION REGIONAL CLIMATE MODELSการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงน้ำท่าในลุ่มน้ำ Prek Thnot ตอนบนโดยใช้แบบจำลองสภาพภูมิอากาศที่มีความละเอียดสูงอาจารย์ ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมีDr.Piyatida Ruangrassamee
นันทวุฒิ อินทรียงค์NANTAWOOT INSEEYONGผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์Asst.Prof.Dr Anurak Sriariyawat
นิตยา กังบุญมาNITTAYA KANGBOONMAรองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์Assoc.Prof.Dr.Sucharit Koontanakulvong
นายชี ซีNAICHY SEAMICRO- SCALE FLOOD HAZARD ASSESSMENT IN PHNOM PENH,CAMBODIAการประเมินภัยน้ำท่วมในพื้นที่ขนาดเล็กในพนมเปญประเทศกัมพูชาอาจารย์ ดร.สุภัทรา วิเศษศรีDr.Supattra Visessri
บุญโฮม กิมมณีBOUNHOME KIMMANYอาจารย์ ดร.สุภัทรา วิเศษศรีDr.Supattra Visessri
ตวน พรามแวนTUAN PHAM VANIMPACTS AND ADAPTIVE MEASURES FOR GROUNDWATER USE IN THE MEKONG DELTA CASE STUDY : TRA VINH PROVINCEผลกระทบและมาตราการปรับตัวต่อการใช้น้ำกรณีตัวอย่าง-จังหวัดทราวินห์ ประเทศเวียดนามรองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์Assoc.Prof.Dr.Sucharit Koontanakulvong
CHHUNLEANG RORMFLOOD DAMAGE ASSESSMENT : A CASE STUDY IN BAKAN AND PHNOM KRAVANH DISTRICTS,PURSAT PROVINCE , CAMBODIA
ว่าที่ ร.อ.เจษฎายุทธ ไกรนราJETSADAYUT KRAINARA
นายเนลสัน สตีเฟน ลิสซิ่ง เวนทูร่าNelson Stephen Lising Ventura
นายสกไทรลา หมอนSokseyla Man
น.ส.สไรเดท อึ๊มSreydet Im
น.ส.ฮอย ที พอค ฟามHoai Thi Phuoc Pham
กิมฮุย ซกKimhuy SoK
ศศินท์ จิระศิริรักษ์SASIN JIRASIRIRAK