รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ในสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 41,000 บาท เพื่อปฏิบัติงานใน ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและประสงค์จะสมัคร ได้ทาง https://careers.chula.ac.th และสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 6318-9 หรืออีเมล HR@ENG.CHULA.AC.TH ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 มกราคม 2567 ในวันและเวลาทำการ (08.00-17.00 น.)