ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

สมัครออนไลน์ และดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  https://www.grad.chula.ac.th
หรือคลิกเข้าสู่ระบบรับสมัคร https://www.register.gradchula.com/home

***กำหนดการรับสมัคร เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์ 02-218-3749-50 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมล admissionschula@gmail.com, grad@chula.ac.th
Line OA : @gradchula