อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ตั้งจารุศรีธราธร

ตำแหน่งบริหาร (Management Position)

  • ผู้ช่วยคณบดี ด้านงานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา (Education Background)

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Engineering, Civil and Earth Resources Engineering, Kyoto University
  • Ph.D. in Engineering (Urban Management), Kyoto University

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interest)

โครงการวิจัย (Research Project)

ผลงานวิจัย (Publication)

ติดต่อ (Contact)

Office: ตึก 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล์: Tanawat.Ta@chula.ac.th